กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉ
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

13/08/2564 : กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉ
วันที่ ๖ และวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนายปัญญาช่างงาน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
597

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-08-2021-YuXIrAtFri115148.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-08-2021-mop7gSTFri115153.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-08-2021-DCYVwwUFri115158.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-08-2021-Fv1AB5XFri115203.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-08-2021-MDrIcFIFri115208.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-08-2021-gJp23vCFri115208.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-08-2021-lYYR3kSFri115208.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-08-2021-CdODkOhFri115209.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-08-2021-VySluXzFri115209.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน