กิจกรรมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พิธีบวงสรวงไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำปี 2564
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

22/07/2564 : กิจกรรมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พิธีบวงสรวงไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำปี 2564
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พิธีบวงสรวงไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
595

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2021-VnnNqneThu14123.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2021-SkIgtoPThu14123.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2021-nheYdEkThu14123.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2021-jPLpo3KThu14124.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2021-u8AOaacThu14124.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2021-883GRZLThu14125.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2021-f6SBDYAThu14125.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2021-ERQ2oVIThu14126.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2021-wLHJ60yThu14126.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2021-8Aq6u8uThu14126.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน