นิทรรศการอนุรักษ์พันธุพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 1
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

15/03/2564 : นิทรรศการอนุรักษ์พันธุพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 1
วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้าร่วมนิทรรศการอนุรักษ์พันธุพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2564 ณ ลานที่ว่าการอำเภอฝาง
591

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-03-2021-cBUwqhWMon82119.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-03-2021-Pv5GToxMon82119.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-03-2021-yoGpgPhMon82120.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-03-2021-yyBOjqoMon82120.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-03-2021-TQTYcB1Mon82121.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-03-2021-tArpRNCMon82121.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-03-2021-RJa3jC9Mon82122.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-03-2021-3VnRwZRMon82122.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน