กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัฒนกรรมสายอาชีวศึกษา
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

15/03/2564 : กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัฒนกรรมสายอาชีวศึกษา
ผลงาน"เพกาบอดี้สครับ" ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับรางวัล ระดับ 4 ดาว กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัฒนกรรมสายอาชีวศึกษา ของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ทีมนักเรียน นักศึกษา และครูฐิติมา ยะเรือน เป็นครูที่ปรึกษา นำนึกเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่าวันที่ 12- 14 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
590

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-03-2021-NixtQv2Mon81241.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-03-2021-F3b4kSOMon81241.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-03-2021-QD7qfViMon81242.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-03-2021-sLWzka8Mon81242.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-03-2021-8dmbU5OMon81243.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-03-2021-IKAWsyXMon81243.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-03-2021-jgiaJbyMon81244.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-03-2021-JD9z0HfMon81244.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน