บึนทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย กับวิทยาลัยการอาชีพฝาง
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

27/02/2564 : บึนทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย กับวิทยาลัยการอาชีพฝาง
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ทำบันทึกข้อตกลง "ลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย กับวิทยาลัยการอาชีพฝางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการช่องทางในการพัฒนาผู้เรียนระดับเทคโนโลยี ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเล็กอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
586

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-02-2021-I0EzrLKSat14952.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-02-2021-BcqGl16Sat14952.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-02-2021-O30IvFdSat14953.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน