โครงการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Sdudent Care Solution)
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

27/02/2564 : โครงการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Sdudent Care Solution)
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง เป็นประธานกล่าวเปิด"โครงการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Sdudent Care Solution)" ให้กับคณะครูและบุคลากร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
585

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-02-2021-TlLhvTbSat13652.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-02-2021-wl8vEq5Sat13653.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-02-2021-GcbCEFGSat13654.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-02-2021-7KyW7wKSat13655.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-02-2021-96plo6bSat13656.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-02-2021-YYy6rRYSat13657.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-02-2021-Kp1FjrcSat13658.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-02-2021-pqp7e3ESat13659.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-02-2021-NUn73iKSat13659.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-02-2021-tlfLDBASat13700.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน