ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาค
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

25/02/2564 : ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาค
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาคเหนือ และประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น แผนกการบัญชี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
584

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2021-CxIjdDpThu125247.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2021-jOYf5lVThu125247.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2021-AhPb8FTThu125248.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2021-cxeIwG3Thu125248.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2021-mTpN9r5Thu125249.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2021-pwAel9QThu125249.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2021-AqR3YKPThu125250.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2021-NjUoKV9Thu125250.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2021-JJshIPCThu125250.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2021-PqWzprVThu125251.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน