โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

25/02/2564 : โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ออกบริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ และตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ร่วมกับอำเภอฝางใน "โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ณ วัดศรีมงคล ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
583

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2021-JNpOqyEThu124105.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2021-hbGiNxVThu124105.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2021-WDjGEzDThu124106.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2021-m1s6Yj6Thu124107.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2021-ouBw1KrThu124107.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2021-mpeoLrqThu124108.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2021-qGQ9AUPThu124108.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2021-uQUoFvWThu124108.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2021-9ZSRjjnThu124109.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน