โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

23/02/2564 : โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ดำเนิน โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่น 2/2563 ในระหว่างวันที่18-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินการโดย สโมสรลูกเสือวิสามัญวชิราพายัพ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่
582

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-02-2021-nW25S9HTue122614.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-02-2021-ypKxaQNTue122615.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-02-2021-ren3dLhTue122616.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-02-2021-4mt6lH5Tue122616.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-02-2021-26Gex5VTue122617.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-02-2021-Z4hvAibTue122618.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-02-2021-u7RcBZzTue122619.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-02-2021-kqtW4upTue122620.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-02-2021-GmjIj9ATue122621.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-02-2021-RxdE7eiTue122622.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน