ประเมินคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2563
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

19/01/2564 : ประเมินคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2563
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ส่งนักเรียนเข้าประเมินคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2563 ในวันที่ 12 มกราคม 2564
581

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2021-szsq0UKTue81909.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2021-D2ChSPCTue81910.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2021-yqA0im6Tue81910.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2021-fSHYaeqTue81911.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2021-TZJSe4ETue81911.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2021-nCmUc37Tue81912.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2021-khqQkMdTue81912.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2021-Gips3pSTue81913.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน