วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

8/12/2563 : วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน เนื่องจากจัดการศึกษาระดับ อาชีวศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม และโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาด "กลาง" ประจำปีการศึกษา 2562
580

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-12-2020-OjbwKgGTue60855.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน