กิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2563
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

28/09/2563 : กิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2563
ผลงานจากประป๋องสู่งานหัตถศิลป์ถิ่นล้านนาบูรณฆฑะ ได้รับเกียรติบัตรกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 26-28 กันยายน 2563
572

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-9Uw521jMon74911.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-Pc47Ar1Mon74912.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-LfjqhRzMon74912.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-TvEAkUuMon74913.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-SaXhTytMon74913.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-exMDxgIMon74914.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน