รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 "ระดับประเทศ"
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

22/01/2563 : รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 "ระดับประเทศ"
นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้ารับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 "ระดับประเทศ" เนื่องในงานโลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา
549

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-01-2020-fIbHIbCWed50700.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-01-2020-ILKgMpxWed50700.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-01-2020-rBfsMZiWed50701.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน