รางวัลผู้บริหารดีเด่นศรีอาชีวศึกษา ประจำปี 2563
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

22/01/2563 : รางวัลผู้บริหารดีเด่นศรีอาชีวศึกษา ประจำปี 2563
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่นศรีอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
548

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-01-2020-aqx9YHFWed45934.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-01-2020-TDY8AQ6Wed45935.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-01-2020-qDGNYK3Wed45935.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-01-2020-u5pEyeuWed45936.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-01-2020-TkW8zzzWed45936.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน