ชนะเลิศ การประกวดสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาค ภาคเหนือ
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

19/12/2561 : ชนะเลิศ การประกวดสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาค ภาคเหนือ
นางสาวเงิน ละวรรณ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวส.2 ชนะเลิศ การประกวดสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาค ภาคเหนือ การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครูผู้ควบคุม นางฐิติมา สิงห์ใจ
511

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2018-mhkpBsTWed90432.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2018-r9Kiqu0Wed90433.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2018-lhJrfK9Wed90434.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2018-37xXxVgWed90435.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2018-Vt7JFmKWed90436.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2018-XlH8AvwWed90436.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2018-97w0PEBWed90437.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน