กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

22/11/2561 : กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกิจกรรมแข่งขันกระทงฝีมือและการแข่งขันโคมลอย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอันดีงามในสังคมของไทย ฝึกการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานฝีมือการประดิษฐ์กระทงและโคมลอย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
506

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-11-2018-fGk46cVThu30335.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-11-2018-jhVavM1Thu30336.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-11-2018-AnVuxolThu30337.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-11-2018-MZv5J6EThu30338.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-11-2018-oMvnAGzThu30339.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-11-2018-ruD2tP0Thu30339.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-11-2018-UwFR9VtThu30340.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-11-2018-4ih5XI3Thu30340.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-11-2018-ygLzevmThu30341.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-11-2018-lgOlMoJThu30342.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน