รางวัลชนะเลิศ เครื่องดื่มกาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดา Instant Coffee Mix Chiang Da
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

8/01/2561 : รางวัลชนะเลิศ เครื่องดื่มกาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดา Instant Coffee Mix Chiang Da
รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มที่ 7.1 ด้านการผลิตอาหาร เครื่องดื่มกาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดา Instant Coffee Mix Chiang Da "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 3-7 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ผู้ประดิษฐ์ 1. นางสาวชณิลชลา ยารังสี 2. นางสาวคำนวน ลุงนะ ครูที่ปรึกษา 1. นางแสงเดือน ชมภูมิ่ง 2. นายรุ่ง ชมภูมิ่ง 3. นางสาวธิดารัตน์ ทองเที่ยง
487

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-01-2018-Sf5z9tJMon35001.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-01-2018-8IlGRusMon35002.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-01-2018-m9paBOhMon35002.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-01-2018-80GRCQRMon35003.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-01-2018-7lfffRlMon35003.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-01-2018-VWM5hmfMon35004.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-01-2018-ZdQSFVHMon35004.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-01-2018-rQnazANMon35005.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-01-2018-C3JqLqqMon35008.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน