ระบบสั่งหนังสือเรียน วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ยินดีต้อนรับ

 

หนังสือที่ผ่านการอนุญาตจากเว็บ สอศ.

รายการสั่งหนังสือเรียนแต่ละภาคเรียน

คู่มือการใช้งาน

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
Warapong Wongoai : krukorncm@fve.ac.th